Augustová, Zuzana

Augustová, Zuzana

2012 – knihovna Ústavu germánských studií FF UK v Praze
2011 – 12 externí výuka na Katedře teorie a kritiky DAMU Praha a na Univerzitě 3. věku
2007 - 2011 odborná asistentka na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze
2003 - 2005 vědecká pracovnice na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze
leden 2003 - knižní vydání disertace pod názvem Thomas Bernhard v brněnském  nakladatelství Větrné mlýny
25. 9. 2002 obhajoba disertační práce - Ph. D.
únor 2002 - disertační práce Dramatická tvorba rakouského spisovatele Thomase Bernharda podána k obhajobě
1998 - 2002 prezenční doktorské studium na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze, téma disertační práce „Dramatická tvorba rakouského spisovatele Thomase Bernharda“
1995 - 1997 distanční postgraduální studium na Katedře divadelní vědy FF UK v Praze
1993 - 1994 externí výuka na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU
1988 - 1993 Kabinet pro studium českého divadla v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV
1988     rigorózní zkouška - PhDr.
1987     práce lektorky v redakci dramatických textů v divadelní a literární agentuře DILIA v Praze
1986     stipendium Českého literárního fondu: dramaturgická stáž ve Státním divadle v Brně a v HaDivadle v Brně
1982 - 1986 studium divadelní a filmové vědy na FF UK v Praze, diplomová práce "Zpracování quijotovské látky na současných českých jevištích"

Odborné zaměření
-    dějiny německého divadla a současné německojazyčné drama a divadlo, s přesahy k českému divadlu a translatologii (překladatelské semináře)

Znalost jazyků
němčina - překlad a tlumočení z němčiny a do němčiny, schopnost přednášet a publikovat v němčině
ruština - velmi dobrá aktivní znalost
angličtina - znalost na střední úrovni

Zahraniční stáže
duben 2009 - pracovní pobyt ve Vídni, grant FRVŠ
srpen 2007 - Letní překladatelská akademie Berlín (Literarisches Colloqium Berlin)
duben 2007 - překladatelské stipendium Rakouské společnosti pro literaturu, Vídeň
listopad 2005 - pracovní pobyt v Berlíně, grant GAČR
2006, 2004, 2001 - krátkodobé pracovní pobyty ve Vídni, granty GAČR a GA UK
1999 - dvouměsíční stipendium pro vědecké pracovníky rakouského Ministerstva pro vědu a spoje, pracoviště: Institut pro divadelní vědu na Vídeňské univerzitě
1991 - 1993 třísemestrální stipendium rakouského Ministerstva pro vědu a výzkum: studium v Institutu pro divadelní vědu na Vídeňské univerzitě
1990 -    měsíční stipendium Slovanského institutu v Moskvě

Účast na konferencích
červen 2008 - mezinárodní konference Obce spisovatelů Násilí v literatuře a společnosti (média) v Pardubicích, příspěvek Násilí v rakouské literatuře
prosinec 2007 - pódiová diskuse s českými germanisty (Z. Augustová, R. Malý, D. Pfeiferová) na téma Současná rakouská literatura, Rakouské kulturní fórum Praha
říjen 2007 - konference „Krajina bez vlastností. Literatura a střední Evropa. Landschaft ohne Eigenschaften: Literatur und Mitteleuropa“, Ústav české literatury a literární vědy FF UK Praha, Rakouské kulturní fórum Praha, referát Friederike Mayröcker: Hlas lásky, samoty a uzavřenosti (vyšlo ve sborníku z konference).
září 1999 - sympozium „Das Eigene und das Fremde in der kulturellen Tradition Europas“, Rakouská společnost pro literaturu a Novgorodská Státní Lingvistická Univerzita N. A. Dobroljubova, Nižní Novgorod, příspěvek Inspiration von der Philosophie und Persönlichkeit Ludwig Wittgensteins im dramatischen Werk von Thomas Bernhard, dargestellt am Beispiel des Stückes Ritter, Dene, Voss, vyšel ve sborníku z konference
červen 1998 - konference  Thomas Bernhard v českém literárním kontextu, příspěvek Dvě knihy her Thomase Bernharda, Rakouský kulturní institut v Praze

Pedagogická činnost
-    výuka na KDV UK FF, v Kabinetu estetických studií MU Brno, na DAMU a FAMU Praha
-    vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací na KDV UK FF v Praze
-    spolupráce s Katedrou germanistiky FF Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem a
s Ústavem germánských studií FF UK v Praze formou oponentských posudků diplomových prací a konzultací diplomových prací
-    garantka a přednášející výukového programu Univerzity 3. věku  za KDV UK FF v Praze
-    garantka a přednášející kurzů celoživotního vzdělávání pro středoškolské pedagogy
-    mezioborové překladatelské semináře (KDV, Ústav translatologie, Ústav germánských studií UK FF) a Rakouské kulturní fórum Praha

Odborné aktivity:
–    členka Rakouského Pen-Clubu, Teatrologické společnosti a Sdružení divadelních kritiků, členka odborné poroty při udělování Ceny Václava Königsmarka Teatrologické společnosti za rok 2009
–    přednášky a prezentace knih a moderování a účast v pódiových diskusích v Goethe Institutu Praha a v Rakouském kulturním fóru Praha
–    překlady a moderace autorských čtení v rámci knižního veletrhu Svět knihy Praha
–    účast na projektu Českých center Noc literatury. Evropou mezi řádky
–    rozhlasové a televizní literární a kritické pořady (Čro 3 Vltava, ČRo 6, ČT 2)

Vybrané publikace 2003 - 2012

Monografie:
Thomas Bernhard, nakladatelství Větrné mlýny, Brno 2003, 216 s., ISBN 80-86151-66-2.

Překlady:
Felizia Zeller: Rozhovory s astronauty, scénické čtení 16. 2. 2012 Divadlío Letí ve Studiu Švandova divadla, režie Natália Deáková.
Rainer Werner Fassbinder: Odpad, město a smrt, plánovaná premiéra v Divadle Komedie Praha v prosinci 2011, režie D. D. Pařízek.
Elfriede Jelinek: Bambiland, Babylon. Studentský list pro seniory, Literární a výtvarná příloha, ročník 20, č. 3 – 4, 20. 6. 2011, s. 9, ISSN 1211-4332.
Kurt Ifkovits: Pražská sezona Paula Wesely (1926/27) v kritické reflexi Maxe Broda a Otty Picka, Divadelní revue, ročník 22, číslo 1, 2011, ed. H. Petružela, E. Šormová, B. Topolová, s. 25 – 36, ISSN 0862-5409.
Thomas Bernhard: pouštní růže, Hora, Hlavy, Vybájená, Róza, Jaro, Prezident, in: Thomas Bernhard: Hry III, Divadelní ústav Praha 2010, ed. J. Balvín, O. Černý. Z. Augustová,
s. 9 – 114, 199 – 297, ISBN 978-80-7008-248-5.
Thomas Bernhard: Nad vrcholky strání a výš, Claus Peymann si kupuje kalhoty a jde se mnou na oběd, in: Thomas Bernhard: Hry IV, Divadelní ústav Praha 2010, ed. J. Balvín,
O. Černý. Z. Augustová, s. 181 – 266, 369 – 384, ISBN 978-80-7008-250-8.
Pia Janke: K libretům Thomase Bernharda, in: Thomas Bernhard: Hry III, ed. J. Balvín,
O. Černý. Z. Augustová, s. 303 – 304, ISBN 978-80-7008-248-5.
Alfred Pfabigan: Thomas Bernhard. Rakouský experiment, doslov, in: Thomas Bernhard: Hry IV, Divadelní ústav Praha 2010, ed. J. Balvín, O. Černý. Z. Augustová, s. 407 – 418, ISBN 978-80-7008-250-8.
Martin Prinz: Přes Alpy (Z Terstu do Monaka – pěšky mizející krajinou), ukázka z románu, Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu, ročník 22, číslo 1, 2011, ed. M. Valášek, P. Borkovec, Petr Šrámek, s. 99 – 106, ISSN 0862-6928 MK ČR E 6491.
Paul Kornfeld: Pokušení, ukázka z dramatu, Babylon, Literární a výtvarná příloha, č. 15 – 16, ročník n19, 13. 12. 2010, s. 5, ISSN 1211-4332.
Anna Katharina Hahnová: Podzimní dny, ukázka z románu, Revue Labyrint, č. 27 – 28, Praha 2011, s. 56 – 61, ed. J. Dvořák, K. Císař, O. Kavalír, ISSN 1210-6887.
Martin Prinz: Skvělý pár, ukázka z románu, Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu, ročník 21, číslo 2, 2010, ed. M. Valášek, P. Borkovec, Petr Šrámek, s. 98 – 105, ISSN 0862-6928 MK ČR E 6491.
Elfriede Jelinek: Bambiland, Slovácké divadlo Uherské Hradište, premiéra 10. 4. 2010, režie Jiří Honzírek.
Elfriede Jelinek: Poutník, ukázka, In: A 2 kulturní čtrnáctideník, č. 26, 21. 12. 2009,
s. 26 – 27.
Oliver Reese: Samomluva. Koláž z deníků Josepha Goebbelse, premiéra 4. 9. 2009 Divadlo Komedie Praha, režie D. D. Pařízek.
Elfriede Jelinek: Sportštyk aneb Sportovní drama, Brkola, Praha 2008, 160 s. (ed. M. Černá, M. Čunderle) ISBN 978-80-903842-5-5, (premiéra 24. 4. 2006, Divadlo Komedie Praha, režie D. Jařab, J. Nebeský a D. D. Pařízek).
Elfriede Jelinek: Mlčení, in: Elfriede Jelinek: Sbohem, 3 malá dramata, Brkola, Praha 2008, s. 29 – 37, (ed. M. Černá, M. Čunderle), ISBN978-80-903842-6-2.
Ulrike Hass: V těle Chóru, doslov, in: Elfriede Jelinek: Sportštyk aneb Sportovní drama, Brkola, Praha 2008, s. 143-159, (ed. M. Černá, M. Čunderle) ISBN 978-80-903842-5-5.
Martin Prinz: Lupič, román, Havran, Praha 2008, 104 s., ISBN 978-80-86515-84-7.
Christa Wolfová: Číst a psát, Rukopis. Revue o psaní, č. 2, Praha 2007, s. 83 - 98, ISSN 1801-7630.
Klaus Siblewski: Telefonické hovory s Ernstem Jandlem, Rukopis. Revue o psaní, č. 3, Praha 2007, s. 122 - 130, ISSN 1801-7630; též in: Ernst Jandl: Humanisti, Divadlo Komedie Praha, premiéra 22. 1. 2007, režie J. Nebeský.
Ernst Jandl - Otvírání a zavírání úst. Čtvrtá z Frankfurtských přednášek o poetice. Humanisti, Svět a divadlo, ročník 18, č. 2, 2007, s. 71 - 81, ISSN 0862-7258.
Ernst Jandl - Otvírání a zavírání úst. První z Frankfurtských přednášek o poetice, Rukopis. Revue o psaní, č. 3, Praha 2007, s. 104 - 121, ISSN 1801-7630. 
Peter Turrini: Manifest rakouského kulturně-revolučního mlžení, in: programová knížka Peter Turrini: Josef a Marie, Národní divadlo, Praha 2006, s. 56 - 59, ISBN 80-7258-229-1.
Ernst Jandl – Friederike Mayröckerová: Pětkrát člověk muž, Ernst Jandl: prostor, parazitní hra, humanisti, in: Ernst Jandl – Friederike Mayröckerová: Experimentální hry, Fra, Praha 2005, 192 s., ISBN 80-86603-34-2 (Ernst Jandl - Humanisti, premiéra 22. 1. 2007, Divadlo Komedie Praha, režie J. Nebeský).
Marlene Streeruwitz: Tělo dílu, rakev tělu. O mediálním zacházení se spisovatelkou (Elfriede Jelinek), Divadelní noviny, ročník 13, č. 22, 28. 12. 2004, s. 13, ISSN 1210-471X.


Překlady:

ROZHOVORY S ASTRONAUTY

we are blood

ALERGIE

BEZE SVĚTLA

NEMOC ANEB MODERNÍ ŽENY

BAMBILAND

SPORTŠTYK

MLČENÍ

POUTNÍK

POUTNÍK

RITTER, DENE, VOSS

NAD VRCHOLKY STRÁNÍ A VÝŠ

PREZIDENT

ALŽBĚTA II.

CLAUS PEYMANN SI KUPUJE KALHOTY A JDE SE MNOU NA OBĚD

POUŠTNÍ RŮŽE

JEDNODUŠE KOMPLIKOVANĚ

VYBÁJENÁ

RÓZA

JARO

ODPAD, MĚSTO A SMRT

HLAVY

HORA

HUMANISTI

PROSTOR

PĚTKRÁT ČLOVĚK MUŽ

KLUB OUTSIDERŮ

PŘÁTELÉ GENERACE X

HRA O PTANÍ aneb CESTA DO SONORNÍ ZEMĚ

PROČ KUCHYŇ?

PŘES VESNICE

BEZE SVĚTLA (PROLOG?)

MILKOVÁNÍ

PIVO A ŽENY

PIEROTOVY PROMĚNY

HODINY ŽIVOTA

MY JSME TŘI

HRÁT SI NA RÁJ (ZÁPAD. LABUTÍ PÍSEŇ)