BLBOVINY

Jiří Pálka

Žánr: komedie
Obsazení: 4 muži, 2 ženy (možno jen pro 5 herců)

Komediální férie Blboviny je složená z 9 minipříběhů napsaných formou skečů. Celý příběh se odehrává na psychiatrii, kde hlediště tvoří čekárnu, a jeviště je ordinace psychiatra- psychoanalytika. Hlavními hrdiny jsou emočně labilní pacient Čubr a vychytralý psychoanalytik. Čubr trpí všemi základními neduhy moderního člověka: trpí ztrátou základních jistot, nízkým sebevědomím a neschopností vyrovnat se s nároky společnosti na každého jedince, pocitem osamění a nenaplněnou touhou po opravdovém citu.

Základní léčba Čubrovy psychické lability spočívá v tom, že si s psychiatrem přehrává různé situace ze svého života i života společnosti, které pak spolu hodnotí. Nejvíce prostoru je věnováno soužití mužů a žen a jejich postavení ve společnosti, kde peníze hrají významnou roli. Kdo je nemá, stává se outsidrem. Několik scének ukazuje pokrytectví společnosti a činnost institucí, kdy tržní mechanismy jsou důležitější, než sama funkce instituce. Nechybí ani satirický výpad proti sobeckým politikům.

Každá odehraná scénka, ve které vystupují naši hlavní hrdinové v různých rolích, je zarámovaná krátkými předěly, které jsou vlastně forbínovými scénkami, ve kterých jsou do děje zatahováni diváci - psychiatričtí pacienti čekající na vyšetření. V rámci těchto forbín je prostor pro hereckou improvizaci.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.