HAMELN (Hamelin, 2005)

Juan Mayorga

Překlad: Jiří Kasl
Žánr: činohra
Obsazení: 7 mužů, 4 ženy

Autor sám shrnuje téma hry takto: Hameln je dílo o různých formách násilí dospělých na dětech. Jednou z nich je sexuální dominance, ale hra se zabývá také jinými formami, které dominanci obvykle doprovázejí: absencí vzorů, opuštěností, neláskou. Děj hry by se mohl odehrávat v jakémkoli městě našeho „západního světa“. Kdekoli, kde jako v legendárním Hameln děti platí za chyby dospělých. Protagonistou hry je soudce, který vyšetřuje, zda je dítě z jedné nemajetné rodiny zneužíváno dospělým člověkem. Soudce zaměřuje vyšetřování nejprve na pedofila s blízkým vztahem k rodině, potom na rodiče dítěte s podezřením, že se zneužíváním souhlasili a těžili z něho. Zatímco se soudce obsedantně snaží dopátrat toho, co se dítěti stalo, sám má potíže s navazováním komunikace se svým vlastním dítětem, které postupně ztrácí. Hameln je hra o dvou dětech, dvou otcích, dvou matkách, dvou rodinách. A vystupuje v ní člověk, který nepatří k nikomu, Komentátor, který se obrací k divákům, aby ve své představivosti viděli to, co divadlo nemusí ukazovat. A aby slyšeli ticho dětí, jejichž hlas nemůže divadlo nahradit.

Španělská premiéra tohoto díla byla v madridském divadle Teatro de La Abadía 12. 5. 2005. Bylo přeloženo do několika jazyků a hrálo se v Brazílii, Rumunsku, Itálii, Belgii a Anglii.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.