Durych, Jaroslav (CZ)

 

*1886 - †1962

Jaroslav Durych (2. prosince 1886, Hradec Králové – 7. dubna 1962, Praha) byl český prozaik, básník, dramatik, publicista, římskokatolický teolog a vojenský lékař.
    Velmi brzy osiřel. Nejprve studoval církevní seminář v Příbrami, ale byl vyloučen za četbu zakázané literatury. Poté odešel do Prahy, kde vystudoval lékařskou fakultu. Fakultu dokončil v r. 1913 a protože studoval na vojenské stipendium, působil za první světové války jako vojenský lékař v Haliči. Po válce si v Přerově zřídil soukromou praxi, brzy se vrátil do vojenské služby, v československé armádě dosáhl hodnosti plukovníka.
    Někdy bývá dokonce označován za „disidenta 1. republiky“, a to kvůli antikatolicismu mezi válkami. Velmi tvrdě kritizoval Karla Čapka, především za jeho pacifismus. Svými názory se řadí k nejkonzervativnějším autorům, svou potřebou a vynucováním pevného řádu, který panoval v armádě, téměř až k fašismu.
    Za druhé světové války a po roce 1948 žil Durych v izolaci, jeho díla nebyla vydávána.

//

Dílo
O Durychově tvorbě lze říci, že za nejlepší část českých dějin považuje dobu pobělohorskou (po r. 1620) – tj. katolické baroko. V jehož duchu chápe i svou koncepci české minulosti. Dále lze říci, že se zabýval sociální problematikou a usiloval o pevný řád, který nacházel v náboženských jistotách a v hledání absolutna. Chudobu a bídu (u něj často ženy), nechápal jako sociální problém, ale jako Boží vyznamenání. Hlavní úlohu v jeho historickém díle nenesou masy, ale spíše schopní jedinci, kteří však nejsou romantisováni. Díky kontrastům mezi dobrým a zlým a jejich věrném líčení, lze hovořit o „barokním naturalismu“.

Eseje

Pláč civilisty - 1937, proti Čapkovi, kritizuje zde jeho názory, hlavně nedostatečné vlastenectví, nejednoznačnost. Dále jako voják kritizuje, že Čapek nebyl na základní vojenské službě. Poezie

Cikánčina smrt Panenky Žebrácké písně Píseň milostná Eva Básně (1930) – Shrnutí výše jmenovaných básní, jedná se o oslavu ženství, ovlivněno katolickou vírou. Beskydy Próza

Jarmark života (1916) Tři dukáty (1919) Nejvyšší naděje Tři trojníčky(1923) Smích věrnosti (1924) Kouzelná lampa (1926) Romány

Na horách (1919) Paní Anežka Berková (1931) Sedmikráska (1930) Píseň o růži (1934) Duše a hvězda Boží duha (posmrtně 1969) – novela Děti – novela Historické
Nejvýznamnější částí Durychovy tvorby jsou historická témata.

Bloudění (1929) – trilogie z období třicetileté války, tzv. Velká valdštejnská trilogie Rekviem (1930) – valdštejnská trilogie, která je tvořena třemi povídkami, , tzv. Malá valdštejnská trilogie Masopust (1938) – děj se odehrává za vpádu Pasovských do Prahy (1611) Služebníci neužiteční (1947?-?) – čtyřdílný cyklus, poslední tři díly vyšly v Římě. Drama
Divadelní hry, týkají se církevních námětů nebo dějin:

Svatý Jiří Svatý Vojtěch Svatý Václav Štědrý večer


Synopse

BOŽÍ DUHA