TAJEMSTVÍ VÉVODY KARLA Z KŘIVOKLÁTU

Jaroslav Zezula

Obsazení: 9 mužů, 3 ženy

Vévoda Karel je zatím bez ženy. Aby mohl vládnout s vyššími ambicemi, těží zlato a stříbro z dolů v českých zemích. Potřebuje však spolehlivou ženu. Už se mu nabízelo žen několik, ale žádná se mu nezamlouvala. Ani kněžna Kunhuta z Mělníka na něj neudělala dojem, i když mu nabízela dva velkostatky. Vévoda je smutný a nevěří už v dobrou nabídku ke sňatku. Jednoho dne ale přijíždí posel Hynek od otce vévody - krále Jana Lucemburského – se zprávou, že kolem Křivoklátu bude za dva dny projíždět král Eduard II. anglický se svou dcerou Johanou anglickou na Moravu a že se zde zdrží přes noc. Vévoda Karel se začíná těšit, jaká bude princezna. Třetí den opravdu král s princeznou přijíždí a vévoda se do princezny Johany ihned zakouká. Johana obdivy opětuje tak, aby si toho nevšiml král. Královská romance je ale narušena lapkou a zlodějem Bořkem, který se rozhodne odhalit vévodovo „tajemství“. Věří totiž, že se jedná o poklad, který chce za každou cenu najít.

 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.