INDIÁNKA

Alžběta Johanka Novotná

Žánr: rozhlasová hra
Obsazení: 2 muži, 3 ženy

Máma s Annou žijí v malém domku v Praze... samy. Každá chce tu druhou učinit šťastnou a snaží si všemožně zaplnit prázdné místo po tátovi. Máma si myslí, že na nový život s jiným mužem nemá právo kvůli své víře. Má strach z nemilosrdného Boha. Anna si zas myslí, že čím víc bude dokonalejší, tím více dokáže svoji samostatnost a nebude zátěží. To vše se však brzy zvrtne a Anně jde o život. Touží se obětovat za štěstí svojí mámy. Podaří se jí to?

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.