Kateřina Rudčenková v Berlíně

26.6.2017
Kateřina Rudčenková v Berlíně

Kus: Česka: Druhá sklizeň 2017/Ein Stück: Tschechien: Nachlese 2017


Scénické čtení nového německého překladu hry Kateřiny Rudčenkové Čas třešňového dýmu, beseda s autorkou, ale také workshop o současné české dramatice a překladatelský seminář  - to vše zahrnoval letošní ročník projektu Kus: Česka: Druhá sklizeň 2017/Ein Stück: Tschechien: Nachlese 2017, který proběhl v polovině června v Berlíně.

Drama Panorama e. V. a České centrum Berlín se v projektu festivalu „Kus: Česka: Druhý sběr 2017“/„Ein Stück: Tschechien: Nachlese 2017“ opětovně věnoval české současné dramatice v německém překladu. Loňská vítězná autorka Ceny publika festivalu byla pozvána do Berlína na týdenní rezidenční pobyt, který byl spojený s překladem a scénickým čtením její hry Čas třešňového dýmu.

Součástí projektu byl také workshop k aktuální české dramatice a jejímu překladu (na příkladu hry Kateřiny Rudčenkové Čas třešňového dýmu, ale také dalších divadelních her, které byly představeny na festivalu Kus Česka v minulých letech). Organizace se ujalo České centrum Berlín, Humboldtova univerzita v Berlíně, Katedra západoslovanských jazyků a Drama Panorama: Forum für Übersetzung und Theater e. V.