Překladatelská dílna DILIA 2017 zahájena

7.6.2017
Překladatelská dílna DILIA 2017 zahájena

Překlad těch nejzajímavějších her, které nabízí současná izraelská dramatika, byl zahájen.


V letošním roce pořádá DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura již potřinácté překladatelskou dílnu. Workshop je určen začínajícím překladatelům, ať už z řad studentů filologických oborů, či naopak studentů divadelních škol a dalších, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty.

Překladatelská dílna DILIA je v letošním roce zaměřena na oblast současné hebrejsky psané dramatiky. Smyslem překladatelské dílny je přiblížit účastníkům problematiku překladu divadelního textu. Každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru. Účastníci budou pracovat pod vedením zkušených překladatelů a dramaturgů, s nimiž budou průběžně svou práci konzultovat. Na společných setkáních budou moci diskutovat průběh práce s ostatními účastníky dílny. Odbornými tutorkami jsou v letošním roce Lenka Bukovská a Magdalena Křížová. 

Na závěrečném večeru, který celý projekt uzavře, budou formou scénického čtení představeny všechny přeložené texty. Slavnostní zakončení Překladatelské dílna DILIA 2017 proběhne v listopadu tohoto roku ve Švandově divadle.

V rámci Překladatelské dílny DILIA 2017 budou přeloženy následující tituly: 

Hillel Mittelpunkt: Nehoda
Stipendistka: Alžběta Glancová
Tutorka: Lenka Bukovská

Oren Yaacobi: Skleněná stěna
Stipendistka: Markéta Šebestová
Tutorka: Magdalena Křížová

Reuven Kalinsky: Amsterdam Blog
Stipendistka: Sára Foitová
Tutorka: Magdalena Křížová

Projekt vzniká za podpory Dozorčí rady DILIA.