IPLAY (100 APLIKACÍ PRO ŽIVOT) (2012)

Bernhard Studlar

Překlad: Martina Černá
Žánr: činohra
Obsazení: variabilní
Úprava: Marián Amsler, Marie Špalová

Don’t hang over!
Všichni to známe. Stres produkuje volné radikály, které blokují naše síly a trvale poškozují náš organismus. Ale s tím je teď konec!
Tento DRINK, tento nový funkční nápoj, přináší uvolnění, které vás zbaví stresu. Ginkgo optimalizuje prokrvení, guarana zostřuje smysly a ženšen posiluje naši odolnost vůči stresu.
S 3G-funkcí DRINKU se již po jednom doušku vrátíte do zelené zóny.
Působnost. Chuť. Pocit. Všechno jedině v:
DRINKU.
(P.S.: A kdo uklidí, až to tu všechno skončí?)

 

Postdramatická hra iPlay Bernharda Studlara je koláží, ve které se mísí poezie, ironický humor, spílání světu a nejintimnější pocity nejistoty a touhy se identifikovat. Výkřik jedince, který je sám sobě ikonou, ale přesto (nebo právě proto) se mu svět odmítá podřídit. Proto potřebuje aplikace pro život. Potřebuje umění. iPlay není hra. Je to 100 aplikací pro život...


Osobně laděná výpověď čtyřicátníka Studlara iPlay je, jak napovídá název, hrou s vyprávěním sebe sama, svého příběhu, svých pocitů, svých vzpomínek, do kterých se občas vkrádají nejrůznější slogany, fragmenty televizních story, nápisy na reklamních stojanech bankovních domů, hlasy z ulice. „Mluvit, mluvit, mluvit. Mluvit a nechat mluvit. Ve mně to mluví a venku to mluví.“ Je vůbec možné v záplavě informací nejrůznějšího druhu ještě spatřit vlastní identitu? Nepřekročily požadavky na výkon, flexibilitu, zodpovědnost a nutnost být pořád ve střehu únosnou mez, za níž se začíná ztrácet člověk? I když se to na první pohled může zdát, tak iPlay není pouze sebedojímavým pláčem nad bezvýznamností malého člověka před mohutností současného světa – Studlar dokáže být pěkně ironický a sarkastický, a to především sám k sobě.


Text rakouského dramatika Bernharda Studlara vznikl v rámci mezinárodního projektu Divadla LETÍ a Centra současné dramatiky Generační ikony. Českou premiéru hry uvedlo Divadlo LETÍ (režie: Marián Amsler) v říjnu 2012.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.