JATKY

Slawomir Mrožek

Překlad: Ladislav Slíva
Obsazení: 4 muži, 2 ženy

Původně rozhlasová hra, která však byla po menší úpravě mnohokrát inscenována i v divadlech.

 

Hlavní postavou je mladý houslista, kterého jeho matka cepuje, aby neustále cvičil a stal se hvězdou koncertních pódií, a přitom ho zavírá jen doma. V protějším domě bydlí flétnistka, která hraje v otevřeném okně. Ta mladíka zaujala a v jeho fantazii se zrodil celý další příběh:  Využije matčiny nepřítomnosti, pozve flétnistku k sobě, zahrají si spolu a mladík se nechá vyprovokovat k milostným hrátkám. Na jejich samotném počátku je však překvapí vracející se matka, předvede flétnistce, jak ovládá svého slabošského synáčka a vypoklonkuje ji tak z domu. Houslista přimaluje na bustu Paganiniho, kterou mu matka nainstalovala do pokoje, vousy. Paganini tak ztratí svou mramorovou podstatu a ožije. Život skutečný, bez zakletí do mramoru, ho upoutá a na houslistovu žádost mu oplátkou za nabídnutý dále oživující stisk ruky předá svou genialitu. Houslista je ředitelem zdejší filharmonie pozván k vystoupení na oslavě výročí rodného města. Přijde na koncert, ale ten zruší diváci, kteří se změní v bučící stádo dobytka. Paganini se po svém sestoupení do reálného života promění v řezníka, který přijde před koncertem nabídnout houslistovi do šatny čerstvá jatýrka. Ředitel filharmonie sice přišel o koncert, ale protože je zdatný manažer, utvoří s řezníkem a houslistou, kterému se znechutila hudba, neboť v ní není pravda života, spolek, který má za cíl pořádat zcela jiné koncerty - tedy veřejné jatečné zabíjení dobytka. Houslista má být virtuózem těchto koncertů pro býka, palici, sekeru a nůž. Matka i flétnistka ho před prvním "koncertem" tohoto druhu navštíví v šatně a snaží se jej od celého záměru odradit. On se ohrazuje, že zabíjení je znakem mužnosti. Obě ženy mu odpovídají tím, že může zabíjet, ale že muži jsou odsouzeni jen k zabíjení, že nikdy nemůžou nikoho zrodit, a tím jsou méněcenní, ledaže by... (nedořeknou, ale myslí tím, „ledaže by zabili sami sebe“). Houslista to pochopí. Ředitel ohlašuje virtuózův příchod na pódium, ale ten se nekoná... To však řediteli nezabrání obrátit se k publiku a vyzvat někoho z diváků, aby se ujal vykonavatelské role.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.