ZA ZDÍ (2016)

Josef Beran

Obsazení: 14 mužů, 3 ženy

Děj hry inspirovaný dokumentem Samuela Fullera Vize nemožného se odehrává kdesi v Sudetech v dubnu až květnu 1945. Ředitel školy Dr. Kranz staví na zahradě svého domu zeď. Čím více se blíží konec války, tím je zeď vyšší. Schází se pravidelně s nejvyššími představiteli města Falkenau k diskuzím o velkém vítězství Německa, o němž nikdo nepochybuje. Snad jen okrajově, když na město dopadají spojenecké bomby, snad jen na chvíli, když na dveře krytu zabuší Kranzův zmrzačený syn Rudi, v té chvíli pochyby nutí Kranze stavět zeď a schovat pravdu. On a jeho přátelé přece za nic nemohou. Oni jen poctivě pracovali, řídili tu školu, tu hotel, důl nebo fabriku, řídili město ku prospěchu jeho občanů. Oni nic nevěděli, oni nemohli za dobu, která nastala. Lze postavit zeď tak velkou, aby pravda zůstala skryta?

 

Hra byla v roce 2016 vybrána mezi finálové texty soutěže o původní českou divadelní hru navazující na 22 ročníků soutěže o Cenu Alfréda Radoka. 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.