FULL COTTON JACKET (Täyspuuvillakuosi, 2009)

Okko Leo

Překlad: Otto Kauppinen
Žánr: válečná hra
Obsazení: 3 muži, 10 žen (řada vedlejších a epizodních postav)

Název válečné hry Okka Lea odkazuje na slavný film Stanleyho Kubricka z vietnamské války. Zatímco však u Kubricka odkazuje Full Metal Jacket ke kovovému plášti střely používané americkými vojáky, Full Cotton Jacket Okka Lea odkazuje k „plášti“ opravdovému. Speciální kabát ze stoprocentní bavlny byl za druhé světové války poznávacím znamením členek dobrovolnické polovojenské organizace finských žen, zvané Lotta Svärd. Ve střední fázi druhé světové války, kdy bylo Finsko spojencem hitlerovského Německa, bylo pro mladé finské ženy ctí sloužit své vlasti vstupem do této organizace, která byla po skončení války zakázána jako fašistická. V roce 2004 však byla obnovena a bylo jí též povoleno používat původní znak organizace obsahující svastiku. 

  

Oblečete si oblek lotty.
Kterému zasvětíte svůj život.
Nebudete mít jiného ženicha.
Jste panny Otčiny.
Oblek lotty je můj nejlepší přítel.
Budu se o něj starat jako o svoji cudnost.
Závisí na tom moje čest.
Beze mě je k ničemu.
Bez něj jsem já k ničemu.“

 

Text sleduje příběh mladé dívky Reetty a jejích vrstevnic skrz celou válku – od narukování do Lotta Svärd přes kontakt s reáliemi bojiště a se smrtí až po konec války a odsuzování, které musely příslušnice organizace po válce snášet. Důležitým motivem textu je již zmíněný kabát, se kterým byl svázán archetyp morálně i tělesně dokonalé finské ženy. Dívkám jsou od začátku vtloukány do hlavy hodnoty, ke kterým jsou jako členky Lotta Svärd vázány: odpovědnost nejen za fyzické zdraví vojáků, které budou ošetřovat, ale hlavně za svoji vlastní morální neposkvrněnost a schopnost odolat chtíči, který by podle vedení organizace rozložil finskou armádu zevnitř. Když se však dívky dostanou do reálného boje a do situací, ve kterých se starají o smrtelně zraněné finské vojáky, ani ty nejotrlejší z nich nedokážou potlačit své emoce. Dívky, ze kterých mnohá vidí krev poprvé v životě, se během války stávají cynickými, když se snaží rozhodnout, co tolik opěvovaná solidarita členky Lotta Svärdu doopravdy znamená. Můžou zraněného a trpícího vojáka, ke kterému si vytvoří citový vztah, přijmout jako ženy a dát mu opravdovou duševní pomoc v podobě lásky, nebo musí zůstat chladné a pouze dodržovat pravidla? Text poukazuje na vzrůstající neonacismus současné společnosti, dále na téma ženy v tradičně typicky „mužské“ roli – zde konkrétně vojáka – a problematizuje důsledky slepého dodržování řádu a pravidel pro společnost a mezilidskou solidaritu obecně.

 

Hra byla formou scénického čtení představena na festivalu Specific 2016.

 

 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.