TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH

Jules Verne, Michal Pětík

Překlad: Václav Netušil
Žánr: činohra
Obsazení: 11 mužů, 2 ženy

Divadelní adaptace romantické a dobrodružné knihy Julese Verna o tajemném hradě a veliké lásce se drží intencí prozaické předlohy, jen v několika scénách dochází k výrazně autorskému přístupu. Rozšířil se rovněž tematický rejstřík původního díla a pro potřeby inscenace vzniklo původní umělé nářečí, kombinující hanácká nářečí a jiné moravské dialekty. Do textu jsou také zakomponovány výrazy ze staročeštiny, z jidiš i z jazyka české enklávy žijící v Rumunsku na přelomu 19. a 20. století. V žánrové rovině se jedná o parodii, pracující s nejrůznějšími pop-kulturními odkazy.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.