MATKA KURÁŽ A JEJÍ DĚTI (Mutter Courage und ihre Kinder, 1939)

Bertolt Brecht

Autor hudby: Paul Dessau
Překlad: Kateřina Bohadlová
Žánr: činohra s písněmi
Obsazení: 8 mužů, 3 ženy (+ sedláci, selky, vojáci a další)

Matka Kuráž: Chudý lidi kuráž potřebujou. Proč? Jinak by to mohli rovnou zabalit. Už jen to, že ráno vstanou, k tomu je potřeba v jejich situaci pořádná dávka kuráže. Nebo k tomu, aby zvorali kus pole, zvlášť za války! A to, že na tenhle svět přivedou děti, ukazuje, že maj kuráž, protože je nic dobrýho nečeká. Musej si navzájem dělat kata a vraždit se, a když se pak chtěj podívat jeden druhýmu do očí, tak na to potřebujou mít kuráž. A že strpěj nějakýho císaře a papeže jen dokazuje, že maj děsnou kuráž, protože je to stojí život. (Posadí se, vytáhne z tašky malou dýmku a kouří.) Moh byste nasekat trochu dříví.


Polní kazatel si proti své vůli sundá kabát a chystá se nasekat dříví: Já bych měl pečovat o lidské duše a ne se starat o dřevo.


Matka Kuráž: Já žádnou duši nemám. Ale dřevo na zátop potřebuju.

 

Příběh markytánky, zvané Matka Kuráž, a jejích dětí, pro které třicetiletá válka znamená život, ale zároveň i smrt. Až do samého konce hry Matka Kuráž nepochopí, že válka je jejím nepřítelem.


Hra Matka Kuráž a její děti byla sepsána ve Skandinávii před vypuknutím 2. světové války. Hudbu k ní složil Paul Dessau. V roce 1949 bylo hrou otevřeno divadlo Bertolta Brechta a Helen Weigelové Berliner Ensemble.


Hru nabízíme v novém překladu Kateřiny Bohadlové a také v původním překladu Ludvíka Kundery a Rudolfa Vápeníka.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.