HYSTERIE (Hysteria, 2016)

Terry Johnson

Překlad: Benjamin Kuras
Žánr: Komedie
Obsazení: 3 muži, 1 žena, ženský hlas

Hysterická komedie místy přecházející do frašky a prolínající tragický příběh někdejší sebevraždy Freudovy pacientky následkem jeho chybné diagnózy, který se Freudovi vrací na  sklonku jeho života v londýnské emigraci. Nositelkou tragédie je mladá žena Jessica pátrající ve Freudově kartotéce po důkazech Freudova selhání, aby ho usvědčila z chyb a profesionální nedbalosti. Hlavním nositelem frašky je špatnou angličtinou blábolící Salvador Dalí, který se přišel Freudovi poklonit coby „prorokovi“ surrealismu a zároveň si od něho získat uznání, které mu Freud odmítá. Zdrojem komiky je také podivnými událostmi trvale zmatený Freudův lékař a starý kamarád Yahuda, který na poslední bolestné dny Freudova života dohlíží víc morfinem než léčbou. Téměř detektivně napínavé Jessičino vyšetřování je pravidelně přerušováno čím dál bizarnějšími nedorozuměními mezi Freudem, Dalim a Yahudou, občas zacházejícími do kritických rozborů surrealismu a psychoanalýzy, reminscencí nacismu a londýnských příprav na válku. Dramatický zvrat přichází s odhalením, že Jessica je dcera oné Freudem chybně léčené sebevražedkyně a nalezla důkaz, že Freud její smrt přímo zavinil popřením své základní teorie příčin neurózy. Komedie a fraška na jevišti postupně přecházejí ve stále bizarnější chování postav a surrealistické kompozice připomínající Daliho obrazy, během nichž se úžas nad sílící dramatickou nelogičností a surreálnou nesmyslností postupně mění v závěrečné zjištění, že celá tato bláznivá událost jednoho dne a večera byla jen Freudovou surrealistickou halucinací působenou částečně výkladem snů, částečně psychonalytickým pátráním ve vlastním podvědomí, částečně senilitou a částečně morfinem. 

  Text je v elektronické verzi k dispozici v DILIA.