ĎÁBEL PROTI BOHU

Marie Procházková

Autor hudby: Petr Rezek
Obsazení: 11 mužů, 5 žen, chór masek

Dramatická historická rekonstrukce ve výsostně divadelním tvaru. Hudbu k rytmizovaným doprovodným textům napsal Petr Rezek.

 

Píše se rok 1678 a na žerotínském panství Losiny propuklo řádění světské inkvizice, které se záhy přeneslo do vzkvétajícího a bohatnoucího města Šumperku. Šestnáct let pak trvaly pro naši generaci nepochopitelné a děsivé procesy na Losinách a v Šumperku. Šestnáct let vládl v tomto teritoriu duchovní mor, jehož výsledkem byla více než stovka umučených a nakonec upálených obětí. Této pekelné hrůze velel jeden jediný člověk - ale lze mu ještě říkat člověk? - Jindřich František Boblig.

 

Text klade důraz na to, kdo byl tento Boblig? Byl to přesvědčený odpůrce možných satanových vyznavačů nebo hamižný zločinec, který bohatl ze zkonfiskovaných majetků obětí či příšerná sadistická stvůra kochající se krví svých obětí?

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.