RAK NECHODÍ POZPÁTKU

Jakub Plaskura

Obsazení: 5 mužů, 5 žen

„Časy se mění, ale lidé zůstávají.“

Daniela Stroche je hvězdou filmového plátna i prken, co znamenají svět. Zdálo by se, že má vše, ale to je jen pozlátko slávy. Ve skutečnosti je sama, bez rodiny a pravých přátel. Navíc zakouší další těžký direkt. Dozvídá se, že má rakovinu a zbývá jí už jen málo času. Na ZŠ i SŠ byla outsiderem společnosti a odhodlá se k radikálnímu kroku. Pozve své bývalé spolužáky z gymplu na třídní sraz u ní doma, aby viděli, jak se ona sama změnila, že už není tím vyvrhelem, jak si ji pamatují, a hlavně aby se podělila o ten balvan, který je tak tíživý. Od maturity uplynulo 10 let. Přijede jen torzo celé třídy a ukazuje se, že všichni prošli určitou změnou. Třeba zmoudřeli, už nejsou studenty, ale mají více či méně prestižní zaměstnání, někteří mají rodiny, ale skutečně dokáže čas smazat příkoří, změnit základní povahové rysy a také pohled na druhého člověka? Tragikomedie ze současnosti, ve které se mnozí z nás bohužel (bohudík) najdou.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.