PUSTINA

Malina Prześluga

Překlad: Irena Lexová
Obsazení: 3 muži, 3 ženy a pes

Komorní hra zachycující život jedné rodiny s dospívajícími dětmi, babičkou a psem v městském prostředí. Všichni mluví o tom, jak se mají rádi, všichni dohromady se ale neustále hádají a přesto se nedokáží od sebe odloučit.

 

Zestárlá a lehce „opožděná“ babička se pořád shání po dědečkovi, který již dávno nežije.  Fantazijní a poetická hra, která nemilosrdně obnažuje charakteristiky individuálních postav, skrze něž je nám nabízen obraz našeho světa, svět sobecky pohlížejících lidí, malicherných, závistivých a zlostných, necitlivých a stářím pohrdajících jedinců. Obrazy jsou řazeny zvláštním způsobem – sledujeme běžný životní chod v rodině během vánočních svátků (za všeobecně vzrušené, sentimentální nálady), a teprve na konci se dozvídáme, že všechno je jakýmsi snem, vysněným naprosto opuštěnou, osamocenou ženou, žijící pouze se svým psem, kterou navštíví realitní agent, jenž jí nabízí výhodný prodej jejího domu (můžeme si ovšem myslet, že stařenku raději chce o něj připravit), poněvadž, jak se dozvídáme v samotném závěru hry, bude stařenka, spolu s dalšími jinými osobami, zařazena do ústavu pro staré, opuštěné lidi (a nemusí to být pouze jen domov důchodců).

 

Hra je napsána krásnou polštinou, laděná poeticky (přestože tu a tam se objeví, ale jen lehce, ostřejší výraz) a v závěru i s použitím krátkého verše. Dialogy místy působí komicky a zároveň i absurdně.

 

Kritika současné společnosti, světa přebujelých technologií a masové komunikace, neustálého cestování a migrace, uzavírání se do sebe sama - a ve výsledku hrozící zánik rodinných vazeb, ale i zánik vzájemné pomoci a všeobecná necitlivost. Taky o tom, že naše společnost kulturně, politicky i ekonomicky upadá – a že si přestáváme všímat faktu, že se ocitáme v jakési novodobé „dekadenci“.

 

Překlad hry podpořila Nadace Český literární fond.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.