Ron, Nika (CZ)

Ron, Nika

Narozena v Brně. Během gymnaziálních studií byla aktivní členkou Studia Dům pod vedením Evy Tálské při divadle Husa na provázku. Po gymnáziu nastoupila na jeden rok na FF MU na dvojoborové studium teorie divadla a španělského jazyka. V roce 2011 přestoupila na Divadelní fakultu JAMU a započala studium oboru Rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky, který studuje doposud. V letním semestru roku 2013 vycestovala na jeden semestr do Madridu, kde na tamější univerzitě RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático) studovala divadelní dramaturgii. Potom následovala dvousemestrální pracovní stáž v Českém centru v Madridu, až do května 2014. Během svého pobytu v Madridu realizovala dvě autorská představení, vlastní hru (text i režie) SEMILLAS (Semínka), dále inscenaci Pomíjivost – lo que se acaba (založeno na české a španělské poezii) a dále získala praxi jako asistentka režie hry - dokumentu El Viaje de los cantores (režie Raúl Rodriguez) o mexických uprchlících. Externě spolupracuje s Českým rozhlasem (pořady pro ČRo Vltava: Nechytit Slavíka, Úhoři, Sama Cesta, Harmonie v disonanci). Hra Semínka se umístila ve finále Ceny Evalda Schorma za rok 2014.


Synopse

SEMÍNKA

Překlady:

CESTA PĚVCŮ