PUTOVÁNÍ DONA JUANA aneb EPIDEMIE SEVILLSKÁ

Iva Peřinová

Žánr: komedie pro činohru nebo loutky na juanovské téma
Obsazení: 3 muži, 4 ženy

Alfonso je mrtvola ve skříni Juanova bytu. A takové mrtvoly je třeba se zbavit. Zvláště když mluví a vede řeči plné výčitek... Don Juan se svým věrným sluhou Leporelem putují Sevillou i s mrtvolou někdejšího lékárníka Alfonsa, a ten s velkou nelibostí sleduje, kterak ani při této nepříliš chvályhodné vycházce Juan nedokáže odolat svým pudům a svádí jednu krásnou dívku za druhou. Včetně Alfonsovy ženy. V této originální interpretaci (notně kořeněné černým humorem) klasické juanovské látky není don Juan zobrazen jako pouhý dobyvatelský poživačný typ, který si umí užívat života. Jeho schopnost rozdávat lásku dostává rozměr naplněné pozemskosti. Proto vypuká v Seville epidemie, kdy za Juanem míří zástupy dívek, a mrtvoly, které kvůli tomu naopak za Juanem zůstávají, jsou jenom těla závistníků, jimž není dopřáno toto štěstí poskytovat.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.