PRINCEZNA A ČERT

Jaroslav Zezula

Žánr: pohádka
Obsazení: 8 mužů, 2 ženy

Král Přemysl 6 má dceru – princeznu Šárku, která je na vdávání. Tato se zdržuje většinou na zahradě mezi květinami a o vdávání nechce ani slyšet. Než by si měla vybírat mezi urozenými princi a rytíři, které považuje za erbovní a vypočítavé panáky, vzala by si raději moudrého a hezkého obyčejného chlapce. Ovšem král o tom nechce ani slyšet. Komorník Leopold doporučí králi, aby pozval tři prince z okolních království na námluvy. Princezna se ale mezitím zamilovala do nového mladého zahradníka Filipa, který její lásku opětuje. Oba ale vědí, že král nebude souhlasit, a nešťastná princezna si zavolá na pomoc čerta. Čert Hnipírko se nabídne, že každého odmítnutého nápadníka si odnese do pekla. Má to ale jeden háček – musí dát do zástavy svoji duši s podpisem vlastní krví, na což princezna v zoufalství přistoupí. Postupně se tak všichni tři princové, kteří se o princeznu ucházejí, ocitnou v pekle. Čert Hnipírko má ale u Lucifera průšvih, protože ani jeden z princů nikdy nezhřešil. Hnipírko si chce všechno vyžehlit tím, že unese do pekla samotnou princeznu, tu ale naštěstí včas zachrání zahradník Filip.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.