PODIVNÝ LOUPEŽNÍK

Jaroslav Zezula

Žánr: pohádka
Obsazení: 10 mužů, 2 ženy

Král Pravoslav 3 má princeznu Angeliku na vdávání. Princezna se nejdříve vdávat nechce, ale pak svolí. Král pozve na zámek tři nápadníky – prince Ctirada, prince Hynka a prince Radka. První je vypočítavý, druhý je nekňuba a třetí je moudrý. Král s princeznou si je vyzkouší, ale princezna se nemůže rozhodnout hned, a proto vyhlásí, že za tím, kterého si vybere, přijde sama. Uplyne několik dní, princezna v zámecké zahradě zalévá květiny, když v tom na zahradu vtrhnou dva loupežníci a princeznu unesou. V doupěti loupežníků se princezna dozví, loupežnický náčelník Řimbaba je jejím čtvrtým nápadníkem. Princezna ho však odmítne, a tak si Řimbaba řekne jejímu královskému otci o výkupné. Král požádá o pomoc prince Radka, který se v převlečení za syna náčelníka loupežníků Hromburáce z velké Moravy dostane do Řimbabovy loupežnické tlupy a princeznu zachrání.

 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.