Literární grant 2015

9.3.2018
Literární grant 2015

Nabídka pro nakladatele


Letos již počtvrté vyhlašujeme Literární grant DILIA.

 

Literární grant DILIA je určen českým autorům a nakladatelům.

Grantem chce DILIA stejně jako v minulých letech podpořit knižní vydání

dosud nepublikovaného, umělecky ojedinělého talentovaného českého autora.

 

Literární grant DILIA se poskytuje rovným dílem nakladateli k uhrazení části

výrobních nákladů a autorovi jako povzbuzení do další tvůrčí práce.

 

Nakladatel je v daném roce oprávněn žádat o Literární grant DILIA pouze na jedno dílo.

 

K písemné žádosti prosím přiložte zdůvodnění výběru, krátké profesní curriculum vitae autora, synopsi navrhovaného díla s ukázkou rukopisu v rozsahu 20 normostran a finanční kalkulaci vydání.

 

Žádosti o grant přijímá do 28. února 2015 Literární oddělení DILIA

na adrese Krátkého 1, 190 03 Praha 9 nebo na jakoubkova@dilia.cz.

 

O udělení grantu rozhodne Správní rada DILIA do 30. dubna 2015. Oficiální vyhlášení výsledků Literárního grantu DILIA a prezentace vítězného projektu se uskuteční následně v květnu během tradiční akce den D.

 

Termín a místo budou upřesněny.