Besnehard, Daniel (FR)

 

Daniel Besnehard (1954) patří k autorům, kteří zachycují svět do lyrických, intimně laděných textů. Hlavním tématem her, ocitajících se mnohdy na rozhraní autobiografie, jsou pro Besneharda rozpadávající se partnerské a rodinné vztahy, citová vyprahlost člověka, pro něhož je šťastná láska neuskutečnitelným ideálem. Osamělost postav podtrhuje autor motivem jinakosti (postavy pocházejí ze společenských nebo národnostních menšin), který s sebou automaticky přináší problematiku exilu, a to jak geografického, tak i citového, jako vyhnanství nedobrovolné i chtěné. Poslední hry (např. Hudson River) pracují rovněž s tématem nepřiznané nebo utajované homosexuality a odrážejí autorovu zkušenost s životem v Americe. Našeho čtenáře překvapí tzv. pražská trilogie, trojice her inspirovaných Prahou (Malá Strana, Sníh a písek, Arromanches). Daniel Besnehard vychází vstříct publiku formou subjektivního, lyrického realismu, v němž kombinuje věrohodné detaily ze skutečnosti s poetickým světem vnitřních monologů a vzpomínek. Je pozorovatelem a vypravěčem příběhů, které se nacházejí v prostoru za realismem, v tichu zámlk, v prostředí zbaveném psychologických vysvětlivek.


Synopse

A VIF

INTERNÁT

ARROMANCHES, SMRT BEZ OBŘADU