KARNEVAL aneb ADAMOVA PRVNÍ ŽENA

Slawomir Mrožek

Překlad: Ladislav Slíva
Obsazení: 7 mužů, 3 ženy

Poslední hra světově proslulého polského dramatika, která byla publikována několik měsíců před jeho smrtí v roce 2013, je inspirována dvěma mýty. Za prvé je to zápis v nejstarších hebrejských památkách o tom, že první ženou biblického Adama nebyla Eva, ale jistá Lilith, kterou však Jahve i Adam zapudili, protože chtěla Adama ovládat. Druhým je pak mexická balada o zapuzené ženě, jež svou překrásnou smutnou písní přitahuje mladé muže a ti za jejím zvukem vstupují do zrádných a smrtících bažin.

 

V nezvyklém termínu na konci června se má konat kdesi na břehu jezera karneval, na který se sjíždějí hosté: bibličtí manželé Adam a Eva, starý Goethe a jeho mladá milenka Markéta, polobůh Prométeus, Biskup a Satan, kteří spolu vedou ironický diskurs. Karneval organizují Impresário a jeho Asistent, sexuálně nezkušený, ale hladový mladík. Z druhé strany jezera zní píseň, kterou zpívá Lilith. Někteří hosté karnevalu se uchylují pro pomoc k Satanovi nebo Biskupovi: Goethe prosí Satana, aby zastavil jeho stárnutí a on tak mohl
eroticky vyhovět Markétě, Lilith prosí Satana, aby jí vrátil Adama a Prométeus Biskupa, aby z něho, poloboha, který je více člověkem než bohem, udělal alespoň nadčlověka. Satan ani biskup však nepomohou, ani nechtějí, lidé si musí ze svých malérů pomoci sami. Do toho se
objeví i Lilith. Ve slovní půtce s Evou se vsadí, že při karnevalu opět svede Adama. Důkazem o tom, má být píseň, kterou zazpívá zase z druhé strany jezera. Po zřejmě bujné karnevalové noci se ukáže, že mladý Asistent během noci v přilehlém lesíku zneužil nejen Markétu, ale i Evu, takže otcem jejího prvorozeného syna Kaina není Adam. Eva ovšem odejde s Adamem, i přestože po ránu připlaval za tichého ironického přihlížení Satana z druhé strany jezera. Stejně tak Markéta přes Asistentovo naléhání odejde s Goethem, protože nechce přijít o své životní jistoty. V závěru se pak odhalí, že celý karneval vymyslel Satan, který za jeho organizaci zaplatil Impresáriovi i jeho Asistentovi. A nad jezerem opět zazní Lilithina píseň.

 

Hra je vlastně trochu posmutněle ironickým rozloučením autora se životem, láskou i lidstvem, které nepovstalo z legitimního manželského svazku, ale ze spojení Evy se Satanovým pomocníkem.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.