HODINA POZNÁNÍ (Stunde des Erkennes)

Arthur Schnitzler

Překlad: Milan Tvrdík
Žánr: hra o jednom dějství
Obsazení: 3 muži, 2 ženy

KLÁRA (stále překvapeněji) Chceš – myslíš si – že bych se měla přestěhovat do Berlína? (…) Co to má znamenat? Co tě to najednou popadlo?
ECKOLD Najednou? To se ti zdá. Jen jsem o tom dosud nemluvil. Bylo by to předčasné. Rád o věcech hovořím, až když jsou aktuální. Ale ujišťuji tě, že myšlenka, že bychom mohli po svatbě naší dcery společnou domácnost – rozpustit, je opravdu hodně stará.
KLÁRA Společnou…
ECKOLD Ano, je to moje oblíbená a hodně stará myšlenka. Můžu ti i prozradit, jak stará, a to skoro na den přesně. Deset let. Loni v květnu to bylo deset let – přesně na den.

Hodina poznání je součástí Schnitzlerova pozdního cyklu Komedie Slov (1914) spolu s aktovkami Bakchova slavnost a Velká scéna. Schnitzler se v jednoaktovce Hodina poznání zabývá tématem manželské nevěry a nejrůznějšími podobami lásky.

 

Praktický lékař Karel Eckold žije již dvacet let v poklidném manželství se svou ženou Klárou. Nyní se jejich dcera Bettina vdala a odstěhovala se do Berlína. Do lékařova domu přichází rodinný přítel, úspěšný chirurg a profesor, Rudolf Ormin, aby se rozloučil, jelikož odplouvá jako lékař do války. Ve chvíli, kdy doktor Eckold odchází ordinovat, přichází hodina poznání: Profesor Armin, který tuší, že se ze své cesty nevrátí, se vyzná Kláře ze své lásky. I ona mu prozradí, že ho před deseti lety milovala, ale cítila, že patří ke svému manželovi. Poté, co profesor Ormin odejde, přichází doktor Eckold a chladně své ženě sdělí, že po svatbě jejich dcery si přeje jejich společnou domácnost rozpustit. Rozhodl se tak již před deseti lety, kdy mu byla Klára nevěrná (myslí si, že s profesorem Orminem). Ve svazku zůstával pouze kvůli dceři. Klára mu nerozumí, domnívala se, že žije v relativně šťastném manželství. Všechno to byl ale klam a komedie. Všemi opuštěná Klára z jejich společného domu odchází.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA. Překlad vyšel v publikaci Arthur Schnitzler, Hry 2.