BAKCHOVA SLAVNOST (Das Bacchusfest)

Arthur Schnitzler

Překlad: Milan Tvrdík
Žánr: hra o jednom dějství
Obsazení: 4 muži, 2 ženy (cestující, železniční zaměstnanci)

KVIDO Ke své hanbě musím přiznat, že ani nevím, co to jsou ty bakchanálie –
FELIX Nevíte? Bakchanálie jsou takový svérázný obyčej starých Řeků… náboženský obyčej, dá se říci. (…) Spočíval v tom, že se jednou v roce po celou noc, v období vinobraní, pokud se nemýlím, lidem dopřávala – v jistém ohledu neomezená svoboda…
KVIDO Neomezená svoboda…? 
FELIX (velmi chladným, poučujícím tónem) V jistém ohledu. Na jednu noc přestaly platit všechny rodinné svazky, všechny morální příkazy. Muži, ženy, děvčata opouštěli při západu slunce své domy, pod jejichž ochranou jinak žili, a vydávali se do posvátného háje – těch bylo tehdy v zemi opravdu hodně – aby se tam pod ochranným závojem noci zúčastnili božské slavnosti…


Bakchova slavnost je součástí Schnitzlerova pozdního cyklu Komedie Slov (1914) spolu s aktovkami Hodina poznání a Velká scéna. Schnitzler se v jednoaktovce Bakchova slavnost zabývá rafinovaným způsobem tématem manželské nevěry a umění. Umění působí jako katalyzátor milostných vztahů, které současně destruuje.


Významný spisovatel Felix Staufnerod odjel mimo domov, aby dokončil své dílo a ponechal svou ženu Anežku šest týdnů samotnou. Opuštěná Anežka se pobláznila do doktora-chemika Kvida Werniga a rozhodla se, že svého muže opustí. Aktovka se odehrává v nádražní hale jednoho většího rakouského horského města, kam má přijet Felixův vlak a kde mu Anežka hodlá oznámit, že ho opouští. Felix se na nádraží objeví, s milenci se posadí ke kávě a začne vyprávět o své hře Bakchova slavnost, kterou brzy dokončí. Následkem tohoto vyprávění možná dopadne milostný románek jeho ženy zcela jinak, než ona sama a mladý chemik čekali.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA. Překlad vyšel v publikaci Arthur Schnitzler, Hry 2.