POSLÁNÍ: KRÁSA (Missionen der Schönheit, 2010)

Sibylle Berg

Překlad: Lucie Melicharová
Žánr: činohra (osm okamžiků Holofernových)
Obsazení: variabilní (alespoň 2 ženy)

„Vypadat dobře znamená, že se staneš obětí znásilnění častějš než ty ostatní,“ prohlásí Judita z konžské Kinshasy na začátku svého monologu. Mluví z vlastní zkušenosti. Judita z Berlína se řeže žiletkou, protože nesplňuje ideál krásy, který diktuje společnost. Judita z kolumbijské Betulie otráví manžela a syny, aby měla konečně klid.

Sibylle Berg ze světového dění vybrala osm zdánlivě náhodných „okamžiků Holofernových“, tj. osm monologů žen různého věku a různé národnosti, které vyprávějí o svých zraněních a jizvách, o sebepoškozování i ubližování druhým, o smrti a zkáze. Ženy své příběhy však nesdělují pateticky, s biblickou vážností, spíš tak trochu mimoděk, až lakonicky. Občas útržkovitě, někdy se skličujícími podrobnostmi, jindy z pohledu vlastního nedocenění, většinou však zahalené do černého, hořkého humoru.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.