KAŽDÝ Z JINÉHO SVĚTA (Nous ne sommes pas du même monde, 2011)

Brigitte Massiot

Překlad: Benjamin Kuras
Žánr: komedie (hra o čtyřech obrazech)
Obsazení: 1 muž, 1 žena (oba kolem 50 let)

ADHEMAR (...) Kdo jste a co u mě hledáte?


LEOPOLDINE Jo, tak… jo jo jo pardon. (drmolí) Léopoldine Gallant rozená Lepot – pětačtyřicet… 


ADHEMAR Pětačtyři… (nevěřícně se na ni dívá a kroutí hlavou)


LEOPOLDINE Vdaná za Adriena Gallanta už 25 let, tři děti, v domácnosti, tři měsíce na seznamce „zkusměnezklamešse.com“ pod značkou „houští rozkoše“. A přišla jsem na rande se značkou „kozel splašený“. Ale, Ježíšmarja, Ježíšmarja, vy teda asi nebudete ten kozel splašený.


 

Adhémar je francouzský šlechtic a klasicky vzdělaný intelektuál trpící agorafobií (děsem z otevřených prostranství a davů), následkem níž už řadu let nevyšel z domova. Bývalý úspěšný novinář, nyní se živí tvorbou křížovek pro různé časopisy. Léopoldine je nevzdělaná ale zvídavá paní, matka dvou dospělých dětí, znuděná šedivým životem, prostá, ale laskavá a neustále se omlouvající za svou hloupost. Poprvé v životě si domluvila rande přes internetovou seznamku. On čeká od majitelů domu inspekci vadného potrubí, ona si spletla adresu a přišla k němu omylem. Po delším komickém a eroticky nabitém nedorozumění si oba omyl uvědomí, ale v té chvíli už jsou jeden druhým – přesně řečeno vzájemnou odlišností – fascinováni a po dalších komických projevech vzájemné nevraživosti a urážení se začnou pomalu sbližovat a sdělovat si své životní příběhy, zklamání a trápení. Ji inspiruje jeho vzdělanost ale zároveň irituje jeho pedantství, on se postupně nechává měnit její praktičností, zdravým selským rozumem a odhodláním pomoci mu překonat strach z lidí. Komickými konfrontacemi společenské a kulturní odlišnosti proplétanými vyprávěním tragických minulých zážitků se nakonec dostávají k vzájemnému pochopení, něžnému sblížení a k počátku lásky.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.