Jubilejní překladatelská dílna zahájena

9.3.2018
Jubilejní překladatelská dílna zahájena

V rámci Překladatelské dílny 2014 zaměřené na překlad muzikálových textů vzniknou tři nové překlady.


Již podesáté pořádá agentura DILIA překladatelskou dílnu. Workshop je určen začínajícím překladatelům, ať už z řad studentů filologických oborů, či naopak studentů divadelních škol a dalších, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty. Letošní ročník Překladatelské dílny DILIA je zaměřen na překlad muzikálových textů.

Tutory mladých překladatelů jsou v tomto roce Adam Novák, Jan Šotkovský, Pavel Bár. Z přihlášených mladých překladatelů vybrala DILIA ve spolupráci s tutory tři stipendistky. V rámci Překladatelské dílny DILIA tak vzniknou tři nové překlady:


Stephen Dolginoff: Thrill me
Překlad: Hana Nováková, tutor: Pavel Bár

Paul Graham Brown: The Great Houdini
Překlad: Barbora Hančilová, tutor: Adam Novák

Michael John LaChiusa: Bernarda Alba
Překlad: Helena Michková, tutor: Jan Šotkovský


Na začátku května proběhlo úvodní setkání mladých stipendistů s jejich zkušenými tutory, které bylo zaměřené na praktickou přípravu budoucích překladatelů, tj. na základní informace ohledně specifik divadelního překladu, na problematiku překladu písňových texů, na stručný vhled do tématu autorského zákona. Během září dojde k dalšímu setkání všech účastníků, kde se budou probírat jejich zkušenosti s překladem, stipendisté budou mít šanci vzájemně si překlady ohodnotit a vyslechnout názory nejen svých tutorů, ale i svých kolegů. Závěrečné setkání, během kterého budou vzniklé překlady nebo spíše úryvky z nich představeny formou scénického čtení, proběhne v prosinci 2014 v Divadle na Orlí v Brně.

Originály překládaných textů jsou v elektronické podobě k dispozici v DILIA. Jejich překlady budou dostupné až po závěrečném čtení, do té doby na nich budou překladatelé pracovat.

PROJEKT VZNIKL ZA PODPORY HL.M. PRAHY A SPRÁVNÍ RADY DILIA.