HOLKA ODJINUD (2013)

Rudolf Trinner

Žánr: komedie
Obsazení: 4 muži, 5 žen

Alojzu Veverkovi, majiteli autodopravy v kterémkoliv větším českém městě, píše z Ameriky jeho bratr: “Milý Lojzíku! Až budeš číst tyhle řádky, bude má tělesná schránka v tak složitém nepořádku, že už ji  nezachrání ani whisky. Je to k vzteku, že třicet let zlatokopectví mi tu nevyneslo víc než dceru, kterou Ti, milý bratře, posílám. Jmenuje se Jessie a než za chvíli zavřu načisto oči, vysvětlím jí kudy se má dát k to tobě do naší, jistě už zas kvetoucí vlasti. Věřím, že tě najde a ubírám se s ulehčením tam, odkud není návratu. Tvůj bratr James.“ Jessie,  srdečné, civilizací netknuté, morálně nenarušené děvče přijíždí do strýčkovy rodiny, kde vzbudí nejenom svojí osobou, ale především těžkým a nadmíru podivným kufrem, nemalý rozruch. Co má v tom kufru? Jistě zlato! Situaci dokresluje Veverkových nezletilá dcera studentka Alenka, když přivádí svého  Pepana, za kterého se právě provdala. V naději, že se Jessie o své, jistě zlaté dědictví po otci se všemi podělí, má Alojz Veverka, plné ruce práce čelit všem možným plánům, jak se s Jessie o její bohatství podělit. Veverkových druhá dcera Kate-řina zas bojuje o prchavou přízeň jejího snoubence Evžena, který se věnuje Jessie víc, než jí a matka Anežka,  stejně jako její sestra Máňa zas pilně utváří z Alenčina nepodařeného manžela důstojného člena společnosti.  Když nakonec Jessie každého obdaří  ne zlatem, ale pouze kusem kamene z otcova dolu, hroudu opravdového zlata vloží nakonec do rukou jen  strýci, aby podle jeho uznání podělil i ostatní on.

 

V DILIA je dále k dispozici autorská verze této komedie pod názvem KOPRETINA Z WAYOMINGU - komedie se zpěvy.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.