Vyhlášení ceny Miroslava Švandrlíka

3.3.2014
Vyhlášení ceny Miroslava Švandrlíka

Obec spisovatelů a Rada městské části Praha 11 vyhlašují Cenu Miloslava Švandrlíka pro nejlepší humoristickou knihu českého autora v uplynulém kalendářním roce 2013.


Návrhy na udělení Ceny Miloslava Švandrlíka lze posílat do 15.3. 2014.

 

 

Pravidla:

 

1)      cena se udílí za nejlepší humoristickou knihu českého autora vydanou v roce 2013, podle vročení v tiráži,

2)      cenu obdrží autor knihy,

3)      návrhy na udělení Ceny mohou podávat občané a subjekty v ČR s krátkým zdůvodněním nominace do 15.3.2014 na Obec spisovatelů, Železná 18, Praha 1, PSČ 110 00 nebo na Úřad městské části Praha 11, odbor kultury a školství, Ocelíkova 672/1, Praha 4, PSČ 149 41, spolu s výtiskem navrhované publikace, který zůstane v majetku organizátora,

4)      o udělení Ceny rozhoduje pětičlenná porota složená ze dvou zástupců MČ Praha 11, ze dvou zástupců Obce spisovatelů a jednoho nezávislého odborníka. Porota může k posuzování děl přizvat i další odborníky z oblasti literatury s hlasem poradním,

5)      cena je spojena s finančním, případně i věcným darem a diplomem, porota může navrhnout udělení čestného uznání i dalším autorům,

6)      cenu uděluje představitel Obce spisovatelů a představitel MČ Praha 11, předpokládá se udělení na veletrhu Svět knihy v Praze 17.5.2014.