Literární grant DILIA

22.1.2014
Literární grant DILIA

Agentura DILIA již potřetí vyhlašuje Literární grant DILIA


Literární grant DILIA je určen českým vydavatelům a nakladatelům. Grantem chce DILIA stejně jako v minulých letech podpořit knižní vydání dosud nepublikovaného
a umělecky ojedinělého/přínosného slovesného díla českého autora.

 

Literární grant DILIA je z poloviny přidělen nakladateli k uhrazení části výrobních nákladů na vydání titulu, z poloviny přímo autorovi.  

 

Nakladatel je v daném roce oprávněn žádat o Literární grant DILIA jen na jedno dílo.

Žádost musí obsahovat zdůvodnění výběru, synopsi, ukázku v rozsahu
20 normostran a informaci o obchodních podmínkách vydání díla.

 

Žádosti o Literární grant DILIA je nutno podat do 28. února 2014.

 

O udělení grantu rozhodne Správní rada DILIA do 30. dubna 2014.

 

Oficiální vyhlášení výsledků Literárního grantu DILIA pro rok2014 aprezentace vítězného projektu se uskuteční v květnu na Dni D pořádaném pro veřejnost v prostorách Divadla Na zábradlí.