Berliner Theatertreffen a Goethe-Institut vypisují stipendium pro divadelníky Internationales Forum Theatertreffen 2014

9.3.2018
Berliner Theatertreffen a Goethe-Institut vypisují stipendium pro divadelníky Internationales Forum Theatertreffen 2014

Goethe-Institut Prag a Berliner Festspiele vypisují stipendium Internationales Forum Theatertreffen 2014 (Berlín, 3. - 18. 5. 2014)


Stipendium je určené profesionálním divadelníkům mladším 40 let.

 

Program zahrnuje: návštěvy divadelních představení pozvaných na festival Berliner Theatertreffen, účast na workshopech (na rozdíl od minulých ročníků se nebudou konat tři dvoutýdenní workshopy, ale třicet krátkodobých workshopů, do nichž se budou stipendisté hlásit až na místě); přednášky a diskuse, setkání s umělci a dalšími aktéry festivalu, exkurse.

 

Stipendium zahrnuje:
• účast na workshopu a vše k tomu potřebné
• cestovné
• ubytování se snídaní
• vstupenky na divadelní představení

 


Podmínky stipendia:
• věk do 40 let
• trvalá profesionální umělecká činnost v oblasti činohry
• účast na stipendiu po celou dobu jeho trvání, tzn. 3. - 18. 5. 2014
• dobrá znalost němčiny (minimálně na úrovni B2 evropského referenčního rámce) není bezpodmínečná, je ale velkou výhodou

 

Žádost o stipendium musí obsahovat:
• vyplněný formulář (obdržíte na vyžádání v Goethe-Institutu)
• tabelární životopis
• fotografie (digitální)
• podstatné údaje o umělecké kariéře
• dokumentace k vlastní umělecké činnosti (kritiky, dvd, odkazy, program atp.)
• motivační dopis
• doporučující dopis

 

Uzávěrka žádostí o stipendium: 31.01.2014

 

Bližší informace a přihlášky:
Goethe-Institut, Monika Loderová monika.loderova@prag.goethe.org, tel. 221 962 242
www.goethe.de/internationalesforum
www.berlinerfestspiele.de/forum