SPŘÍZNĚNÉ DUŠE (2012)

Eduardo Rovner

Překlad: Bedřiška Aguilarová
Žánr: komedie
Obsazení: 2 muži, 2 ženy

Divadelní hra Spřízněné duše pojednává tragikomickým způsobem o životě manželů, jejichž manželství se po řadě let společného života dostalo do mrtvého bodu. Oba manželé se cítí velmi osaměle, jejich děti mají vlastní rodiny a rodiče navštěvují zřídkakdy.

Jednoho dne se každodenní prací znuděná manželka na cestě domů setká s neznámým mužem, který právě ten den má narozeniny, ale protože žije sám, nemá je s kým oslavit. Ženě je muže líto a zároveň je jí sympatický. Pozve ho tedy domů, aby jeho narozeniny oslavili ve třech. Domnívá se, že tato situace může oživit její manželství. Její rozhodnutí vyvolá následně řadu komických i dramatických situací, ve kterých oba příchozí se snaží přesvědčit zoufalého manžela o tom, že by život ve třech byl prospěšný všem. Manžel pochopitelně na tento  návrh nemíní v žádném případě přistoupit, zuří a silně odporuje. Jeho manželka se proto s cizím mužem rozhodnou manžela spoutat a dát mu roubík, aby ho tak „po dobrém“ mohli přesvědčit. V této napjaté chvíli přichází jiná žena, která na začátku hry sváděla manžela, který však odolal, neboť chtěl zůstat věrný manželce. Tato žena a cizí muž náhle pocítí vzájemnou náklonnost a silnou přitažlivost. V této situaci všichni čtyři tedy sfouknou svíčku na dortu, který při svém příchodu nenápadně přinesla manželka, která oslavenci přeje, aby se mu splnila všechna přání.

Divadelní hra pojednává o tom, jaké meze může mít a jakými krizemi může manželská instituce  procházet. 

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.