OTHELLO V POSILOVNĚ (Othellohyrrä, 2001)

Juha Lehtola

Překlad: Nepřeloženo
Žánr: komedie
Obsazení: 3 muži, 4 ženy

Shakespearova tragédie proměněná v introspektivní melancholickou komedii. Specialista na organizační restrukturalizaci přijíždí do helsinské firmy, která prodává přístroje na kávu. Aniž by o tom věděl, začne se mu zde říkat Othello. Jeho nepřizpůsobivé metody vyvolávají paniku, nikdo už si není jistý svým pracovním místem. Othello se zamiluje do ředitelovy dcery, ale sales director Hugo začne živit Othellovu žárlivost zákeřnými náznaky. Lehtola transponuje tradiční tematiku intrik a nekontrolovaných vášní do moderního světa velkých korporací s jejich netolerantním tlakem, kde se každý musí starat o sebe. Jazyk hry je stylizovaný, složený z velkého množství idiomat kancelářské hantýrky a kombinovaný s poetickými momenty.
    Lehtola vychází ve své hře z finských reálií. Jeho Othello není maur, ale Fin odcizený finské kultuře. Pochází totiž z komunity ingrijských Finů, kteří do Ingrie – oblasti východního Ruska – odcházeli v 17. století a v 90. letech 20. století se masově vraceli zpět do Finska. Hra Othello v posilovně je zasazena do současné finské společnosti orientované na výkon. Autora při jejím psaní inspiroval překvapivý zážitek: „Před mnoha lety jsem byl na večeři v jedné finské rodině a zeptal se jejich šestiletého syna, čím by chtěl být, až vyroste. Odpověděl mi: workaholikem…“ Hra měla premiéru v Národním divadle v Helsinkách v roce 2003.

„Divadlo by nemělo být bezpečné. Jeho základní charakteristikou je schopnost překvapovat,“ říká Juha Lehtola (1966). Lehtola je ceněným finským dramatikem, scénáristou a překladatelem, který se věnuje zejména psaní inteligentních a promyšlených komedií o současném životě s nádechem melancholie.

  Text v anglickém překladu je k dispozici v DILIA.