SPOLEČNOST (Compañía)

Eduardo Rovner

Překlad: Ivory Rodriguez
Obsazení: 1 muž, 2 ženy

Hra začíná tím, že Osvald vypráví své manželce Anně o tom, jak se setkal s jinou ženou. Od tohoto okamžiku roste jeho touha sdílet s ní důležitý pocit, který v něm toto setkání vyvolalo. Reakce Anny je však odmítavá: žádá po něm, aby si uvědomil, že není jeho přítel, ale manželka. Osvald přesto pokračuje ve vyprávění a dokonce navrhne, aby žili všichni tři společně – po tolika letech manželství a s odrostlými dětmi by podle něj totiž takto mohli vyřešit dva problémy najednou: odcizení, které mezi nimi nastalo, a zároveň osamělost oné ženy, která nemá rodinu. A ona náhle skutečně stojí za dveřmi. Magda přichází na pozvání Osvalda, aby s nimi oslavila své narozeniny, protože jinou společnost nemá. Anna se nově nastalé situaci brání, a tak ji Osvald s Magdou přivážou k židli, ucpou jí ústa a s pomocí jehlice na pletení se ji snaží přesvědčit o potřebnosti lidské společnosti, solidarity a o výhodách, které by i pro ni plynuly ze soužití ve třech. Anna se však dokáže osvobodit a začne Osvalda a Magdu jehlicí ohrožovat sama. Honička se promění v nekonečně proměnlivou hru na toho, kdo útočí a kdo prchá, a vyvrcholí do finále, kdy se všichni otevřou, zjeví své obavy a přání a společně oslaví Magdiny narozeniny.
    Hra je vystavěna na konfliktu mezi lidskými tužbami a vášněmi a kulturními strukturami, které nám je nedovolují vyjádřit a prožít a které nás naopak nutí je skrývat. Také se v ní hovoří o strachu ze samoty a ztráty lásky milované osoby i o zoufalé potřebě lidské společnosti a velkorysosti.
    Hra Společnost byla vyznamenána několika cenami za dramatiku a uvedena v Argentině, USA, Španělsku a dalších zemích.

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.