LE CŒUR ET LA COURONNE (2014)

Frédéric Thabault

Překlad: Nepřeloženo
Žánr: činohra / historická hra
Obsazení: 7 mužů, 2 ženy (muzikanti, turisté)

Praha, 1394. Václav IV., český a římský král, je unesen a vězněn českou šlechtou, se kterou se dostal do ostrých sporů. Z vězení mu pomáhá prchnout služebná Zuzana. Václav IV. znovu usedá na trůn a znovu musí čelit intrikám nejen české šlechty, ale také instrikám své vlastní rodiny. Služebná Zuzana se stává královou favoritkou, ale udržet si jeho přízeň není lehké. Václav IV. bojuje nejen s intrikami na dvoře, ale také s alkoholem a svou nevyzrálostí vládnout. Také proto si v českých dějinách vysloužil přezdívky jako Král lenoch a Král opilec...
       Francouzský autor Frédéric Thabault ve své hře Le cœur et la couronne (Srdce a koruna) spojuje legendu s historickými fakty a vytváří tak osobitý portrét evropského monarchy Václav IV., který na trůn usedl příliš brzy a který za dobu své vlády promrhal téměř vše, co jeho otec Karel IV. vybudoval.

V roce 2017 hru vydalo francouzské nakladatelství ALNA EDITEUR.

  Text originálu v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.