ŠAMPIÓNI (Le Circuit, 1909)

Georges Feydeau

Překlad: Michal Lázňovský
Žánr: komedie
Obsazení: 4 muži, 3 ženy

Z rozsáhlého díla nejslavnějšího francouzského komediografa přelomu 19. a 20. století se u nás hraje řada titulů. Hra Šampióni z roku 1909 však byla ve Francii objevena teprve nedávno, a tak se v češtině představuje úplně poprvé! A nutno říct, že čas jí na kráse neubral, ba naopak. Vždyť vedle pařížského smyslu pro galantní dobrodružství se tu navíc objevuje v hlavní roli jedna z vášní moderního člověka: automobil. Ano, námětem revuální komedie Šampióni jsou automobilové závody. A stejně jako hnacím motorem závodních automobilů z roku 1900 jsou řvoucí a kouřící motory, tak hnacím motorem šampiónů za volantem je láska. Honba za láskou, za štěstím a za slávou…témata srozumitelná i dnes. Jakpak bychom nerozuměli mladému a krásnému automechanikovi Štěpánovi, který se touží stát slavným závodníkem? A jakpak bychom nerozuměli záletnému boháči a výrobci automobilů Rudebeufovi, který prahne po Štěpánově půvabné snoubence Gabriele? A jakpak bychom neměli pochopení pro její tetinku – a kdoví, kdo je ta žena ve skutečnosti! – která přeje své schovance „jen to nejlepší“ a intrikuje tedy ve prospěch bohatého zpustlíka? A když se do rušného děje zapojí ještě konkurenční výrobce automobilů Le Brison se svou rozkošnou, leč poněkud neukojenou milenkou Faidrou a krátkozraký hrabě Chatel-Tarraut se svým starobylým zámkem pamatujícím poněkud zvrhlé předky, je z toho znamenitý koktejl komiky, lásky, překvapení a pařížského šarmu pod kapotou báječného divadelního stroje, chystajícího se dobýt nejedno lidské srdce. Píše se rok 1900 – a vše se chystá na Velké závody!

  Text v elektronické podobě je k dispozici v DILIA.