Prokeš, Josef (CZ)

 

Josef Prokeš (1947) je vysokoškolský pedagog, docent v oboru dějin české literatury, působící na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. V 80. letech 20. století byl 10 let ve svobodném povolání písničkáře a v rozhlase natáčel své písně kromě vlastní studiové skupiny i s orchestrem Gustava Broma, orchestrem Studio Brno nebo s rockovou formací Progress Organization. V 90. letech 20. století měl několik úspěšných výstav svých obrazů a dřevěných skulptur. Na své chalupě a jejím okolí v oblasti Přírodního parku Rokytná tři desítky let vytváří Land art. Desítky jeho povídek, recenzí a odborných studií vyšly v Hostu, Tvaru, Literárních novinách i jinde. Jeho autorská čtení jsou často uváděným pořadem brněnských alternativních scén a klubů.

Vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP (dnes Masarykova univerzita) a po ní dálkově i Filozofickou fakultu UJEP. Po vysokoškolských studiích působil na různých typech základních i středních škol. Externě přednášel na Filozofické fakultě MU a na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Habilitoval se v roce 2004. V rámci vědeckovýzkumné činnosti se jako hlavní řešitel či spoluřešitel věnuje několika desítkám grantů. Nikdy nebyl členem žádné politické strany. Je dvakrát rozvedený, má dceru a vnuka.

V roce 1998 založil a vede studentské ProFIdivadlo, kde působí jako dramaturg a režisér. Je zakladatelem a řádovým členem Neofeministického sdružení FI MU, zakládajícím členem kulturního občanského sdružení NAPŘÍČ, členem Obce spisovatelů a Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním.


Synopse

PÁN MUCH

RYCHLÉ ŠÍPY NA KOLENOU ANEB DLOUHÉ BIDLO VÍTĚZÍ

DRAVCI Z KÉNIGU

EMODRINK Z ELSINORU