Dobrovolně kolektivně spravovaná práva

DILIA aktuálně vykonává tato dobrovolně kolektivně spravovaná práva:

  • právo na provozování rozhlasového a televizního vysílání děl (§ 23 autorského zákona)
  • právo na vysílání děl rozhlasem (§ 21 autorského zákona)
  • veřejná čtení v knihovnách (právo na živé nedivadelní provozování literárního díla  - § 19 autorského zákona)
  • elektronické doručování dokumentů knihovnou (právo na sdělování díla počítačovou nebo obdobnou sítí - § 18 odst. 1 a 2 autorského zákona)
  • právo na půjčování díla zaznamenaného na zvukový záznam (§ 16 autorského zákona)