Restaurace a hotely

Pokud při svém podnikání užíváte TV a rozhlasové přijímače ve veřejně přístupných prostorách (např. v hotelu či jiném ubytovacím zařízení, v restauraci, vstupní hale apod.) nebo jsou-li tyto přístroje umístěny v prostorách určených k soukromému užívání ubytovanými osobami v rámci poskytování služeb spojených s ubytováním (např. na hotelovém pokoji),  pak prostřednictvím těchto přístrojů zpřístupňujete veřejnosti autorská díla. Autorský zákon (121/2000 Sb.) tento způsob užití autorských děl definuje v § 23 jako provozování rozhlasového či televizního vysílání.

K tomuto způsobu užití autorských děl je pak potřeba prostřednictvím kolektivního správce získat oprávnění od příslušných nositelů práv a za užití zaplatit autorskou odměnu.

Abychom Vám získání oprávnění usnadnili, pověřili jsme výběrem odměn pro námi zastupované nositele práv OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním.

Podrobnosti týkající se uzavření smlouvy a výběru odměn získáte na OSA u odboru veřejného provozování, případně na stránkách OSA – www.osa.cz.